– Det er vanskeleg å skaffe folk som vil stå på liste, spesielt unge kvinner