Ingeborg skal disputere om oppfølging av ungdom med overvekt