Kan puste letta ut etter meir-kostnad på 1 mill

foto