Slik svarar han på kritikken frå kommunedirektøren og forbunda

foto