I dag ser stig Brautaset slik ut. Det andre bildet er henta frå hytta til morfar på Lianeset. Stig poserer for fotografen. Foto: Roy Arne Folkestad og privat

– Eg kan i nokre samanhengar vere svært direkte og intens, og det krev kanskje for nokre litt tilvenning