– Begge rørslene kan sjåast på som frigjeringsprosjekt

foto