Har kjøpt eigedomar for 10,5 millionar kroner

foto