Volda kommune opplyser til Møre-Nytt at det er ei stor vasslekkasje i Industrigata i Furene som fører til lite vatn i større delar av vassleidningsnettet i Volda.

Vidare fortel dei at vatnet var vekke i nokre minutt. For abonnentar i området kring Industrigata vil vatnet kunne bli borte i ei lengre periode.

Elles seier dei : Råka abonnentar vil bli varsla så snart vi veit omfanget av lekkasjen. Når du får vatn tilbake, lat kaldt vatn renne til det blir klart, presiserer kommunen.