Flinke med gitardeler

foto
Trioen bak gitarist.no, Frank utgård, Martin Foldal og Ida Utgård. Foto: Privat