Møre og Romsdal hadde etterslep på 7,2 milliardar kroner i vedlikehald av vegar