Vil senke fartsgrensa på delar av omstridd veg

foto