Kommunedirektøren: Ja til badeland, men det kjem til å svi

foto