I helga kan du vere med og telje fuglar

foto
Mangel på innsekt har ført til at bestanden av kjøtmeis har minka. Foto: Wikipedia