– Hovudutfordringa framover blir å få tak i nok fagfolk

foto