Vil vidareføre elektronisk billettering på ferjene

foto