Frykta folk var inne i snøskred - aksjon avslutta

foto