Stillinga som kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd vart lyst ledig før jul. Søknadsfrist var søndag 8. januar og det er tre søkjarar til stillinga.

Det skriv Ørsta kommune på si heimeside.

To av søkjarane er uoffisielle og den siste er ein intern søkjar.

Tenesteleiar for Helse og familie, Kristin Vik, er inntil vidare konstituert som kommualsjef.