Mildvêr og mykje nedbør betyr stor produksjon i vasskraftverka på Sunnmøre. På Facebook-sida si melder Tussa at produksjonen av fornybar energi går for fullt. Dei brukar Standal kraftverk (bildet) og Dalegjerdet kraftverk som døme, og begge stader var det både full produksjon og overløp torsdag denne veka.