Felles politisk protest mot utvisinga av Sitel

foto