Fjellsida ovanfor Stenes vert jungel om få år

foto