"Det finnast snart ikkje ei einaste «naturleg» blondine att i heile landet."