– Jeg følte de oppfordret meg til å jobbe da jeg var syk

foto