– Ei større verdsetting av dei som er på jobb er kanskje ein veg å gå