Er du sjuk og treng ambulansefly i sommar, kan du måtte fly frå Vigra

foto