Fylkesutvalet ber Helse Møre og Romsdal tenkje seg om

foto