– Betydeleg auke i søknadar om avdragsfritak

foto