- Vi i Ørsta FrP reagerer på prioriteringane som blir gjort hos kommunedirektøren i denne saka

foto