Vil likevel seie ja til tribune kloss inntil lakseelva