Vil gi Statkraft- og Statnett-utbytte til straumforbrukarane

foto