Staten tilbyr 962 millionar kroner i jordbruksoppgjeret – under halvparten av kravet frå bøndene

foto