Slik vart Ørstaelva under graving på Melsgjerdet

foto