Kommunedirektøren fekk drapstrussel frå vaksinemotstandar

foto