Herifrå skal dei tilsette gå til butikkane og kontora

foto