Når frisøren er stengd er nødklipp på heimebane redninga for Åse Elin