Det blir enklare å byggje i strandsona her i distriktet

foto