Gjer det bra, men er ikkje nøgd: – Eit år med uflaks