"Laksestammen som har halde til i Barstadvikelva sidan istida er truleg død"