Krev at fastbuande vert omfatta av skyssbåtordning