Krev at fastbuande vert omfatta av skyssbåtordning

foto