– Nei til høge bustadhus mot sjøen – og flytt biltrafikken frå Sjøgata