Vil gje meir makt til rektor og direktør – rektor kritisk