Fv5912 mellom Standal og Stavset har vore stengt sidan torsdag kveld grunna rasfare. Vegtrafikksentralen Midt melde at vegen vart opna klokka 10.30 laurdag.

Fare for snøskred gjorde at vegen mellom Leira og Viddal vart stengt torsdag kveld. Også her vart vegen opna klokka 10.30 laurdag.

Vegtrafikksentralen Midt melder at vegen mellom Bjørneset og Høydalen i Volda kommune no er opna.

Fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen er framleis stengt. Statens Vegvesen reknar med at med at vegen blir opna tysdag 21. mars, men opplyser at dette er usikkert og tidspunktet kan endrast.