Sivilombodsmannen vil ikkje undersøke saka nærare

foto