Tilbake til start: - Prestebustaden bør tilbakeførast til opphavleg stil