Regional tunnelglede: Planlegginga av ny Strynefjellstunnel startar allereie i år

foto