Oteren forsyner seg grovt av lokale villaksstammer

foto