Foreslår dobling av eigedomsskatten innan 2024

foto