Har skrive mobilbøter for over 3 millioner i Møre og Romsdal