Lei av mantraet «Vi har ikkje noko val – vi må berre!»

foto