«Skal ikkje sjå bort frå at eg hiv Linni over skuldra og tek ho med heim»

foto