– Eg kan ikkje hugse at det har vore så gale før

foto